EKOLOŠKA RESTORATIVNA PRAVDA

Šta je Restorativna Pravda?

Restorativna pravda je pristup rešavanja štete ili rizika od štete kroz angažovanje svih onih koji su pogođeni u postizanju zajedničkog razumevanja i dogovora o tome kako se šteta ili nepravda može popraviti i pravda postići..

U kojim situacijama se može primeniti restorativna pravda?

Kada ljudi dožive štetu u društvu, u organizacijama, u školama, u porodicama i u pravosudnom sistemu.

Vrednosti, principi i prakse Restorativne Pravde su relevantni za mnoge društvene, kulturne i lične probleme sa kojima se suočava moderna Evropa.

Opšti zločini kao što su krađa i nasilje, mržnja prema drugoj rasi, kulturi, religiji, polu ili seksualnosti, nasilni ekstremizam ili terorizam, i ulično nasilje i nered izazivaju strah i gnev među velikim delom stanovništva. Mnoge od ovih šteta dešavaju se u školama i naseljima (komšiluku).

Sistem krivičnog pravosuđa i drugi regulatorni sistemi, naravno, reaguju na kršenje pravila i zakona. Međutim, oni se ne bave direktno životnim iskustvom ljudi koji su najviše pogođeni ovim štetama. Oni imaju tendenciju da se fokusiraju na počinioca i zanemaruju žrtve. Oni se bore da se pozabave uznemirujućim emocijama koje nastaju zbog povrede i sukoba. Nadalje, sistem nije dizajniran da gradi društvene odnose i koheziju, da omogući ljudima različitih kultura da se upoznaju i razumeju jedni druge i da razviju veći osećaj poštovanja i međusobnih obaveza među građanima

Restorativna Pravda je pokazala svoju delotvornost u rešavanju osnovnih uzroka i u generisanju rešenja za mnoge savremene društvene probleme; izgradnju i popravljanje društvenih odnosa, stvaranje međusobnog razumevanja između antagonističkih pojedinaca ili grupa i jačanje lične odgovornosti za poštovanje osećanja, potreba i vrednosti drugih.

Umesto da razdvoje ljude ili isključe one koji se doživljavaju kao pretnja, procesi obnavljanja (restorativni procesi) vraćaju bezbednost i sigurnost tako što okupljaju ljude kako bi ispravili nepravdu, popravili štetu i ublažili patnju kroz dijalog i dogovor.

Dakle, iz ovih nestabilnih društvenih uslova postoji mogućnost nastanka novih oblika zajednice i povezivanja. Ovo se postiže obraćanjem pažnje i reagovanjem na proživljena iskustva onih koji najviše pate od nepravde i štete u društvu. Restorativni procesi su realan i praktičan odgovor na socijalnu inkluziju i socijalnu integraciju.  Restorativna pravda je relevantna i efikasna u kontekstu pravde, bezbednosti, izgradnje mira, obrazovanja, društvenog razvoja, podrške porodici, dečijih prava i blagostanja, kao i organizacionog i društvenog života.

EFRJ se zalaže za povezivanje ljudi kako bi mogli da grade i održavaju pravedne odnose u društvu.

Koje vrednosti vode restorativne prakse?

Najvažnije vrednosti u procesima restorativne pravde su osnovne ljudske vrednosti. Sledeće četiri osnovne vrednosti su neophodne u svakom procesu restauracije:

 • Pravda
 • Solidarnost i odgovornost
 • Poštovanje ljudskog dostojanstva
 • Istina

Koji principi prakse najbolje funkcionišu?

 • Dobrovoljno učešće na osnovu informisanog pristanka
 • Direktna i stvarna komunikacija
 • Procesi dizajnirani da odgovaraju potrebama, sposobnostima i kulturi učesnika
 • Podjednako vrednujte potrebe i želje svakog učesnika
 • Fasilitacija sa više strana bez osude
 • Važnost dijaloga
 • Rigorozno sprovođenje dogovorenih akcija

Kakvi rezultati se mogu očekivati od Restorativne Pravde?

Brojni istraživački projekti su ispitivali efikasnost Restorativne Pravde, a nekoliko tekućih studija zadržavaju fokus na ovoj oblasti. Najvažniji nalazi istraživanja su sledeći:

 • Žrtve i počinioci štete i zajednica generalno žele da učestvuju u restorativnoj pravdi
 • Žrtve i prestupnici imaju mnogo veće zadovoljavajuće iskustvo pravde.
 • Restorativna pravda štedi novac
 • Podržava odustajanje od vređanja
 • Ali ovo važi samo ako je zasnovano na najboljoj praksi