DEKLARACIJA O PRAVIMA DRVEĆA I ŠUMA


DEKLARACIJA O PRAVIMA DRVEĆA I ŠUMA
će biti proglašena na simpozijumu Narodne skupštine Francuske 5. aprila 2019

Član 1.

Drvo je stalno živo biće, koje u uporedivim razmerama zauzima dva različita okruženja: atmosferu i zemljište. U zemljištu rastu koreni koji zadržavaju vodu i minerale. U atmosferi raste krošnja koja prikuplja  ugljen-dioksid i sunčevu energiju. U ovoj situaciji drvo igra fundamentalnu ulogu u ekološkoj ravnoteži planete.

Član 2.

Drvo je živo biće osetljivo na promene u svom okruženju. To se mora poštovati kao takvo. Ne bi trebalo da se svede na jednostavan cilj. Ima pravo na vazdušni prostor i podzemlje koji su mu potrebni da postigne svoj puni rast i dostigne svoje odrasle dimenzije. U ovim uslovima drvo ima prava na poštovanje fizičkog integriteta: bilo da je vazdušno (grane, deblo, lišće) ili podzemno (korenska mreža).  Izmena na ovim organima ozbiljno slabi drvo, kao i upotreba pesticida i drugih toksičnih supstanci.

Član 3.

Drvo je živi organizam čija prosečna dugovečnost daleko premašuje čovekovu. Drvo se mora poštovati tokom svog života, s pravom da se slobodno razvija i razmnožava, od rođenja do prirodne smrti, bilo da je ono drvo u gradovima ili selima.  Drvo se mora smatrati subjektom zakona, uključujući i pravila koja uređuju ljudsku imovinu.

Član 4.

Neka stabla, koja ljudi smatraju izvanrednim zbog starosti, izgleda ili istorije, zaslužuju dodatnu pažnju. Postajući uobičajeno bio-kulturno nasleđe, oni imaju pristup višem statusu (postaju važnija), obavezujući čoveka da ih štiti kao „prirodne spomenike“. Oni mogu biti upisani u područje očuvanja pejzažnog nasleđa (proglašene predelo izuzetnih odlika), čime imaju koristi zbog  poboljšane zaštite i razvoja iz estetskih, istorijskih ili kulturnih razloga.

Član 5.

Da bi se zadovoljile potrebe ljudi, neko drveće se sadi, a zatim eksploatiše, nepoštujući  gore pomenute kriterijume. Međutim, „načini  rada” šumskog i seoskog drveća moraju uzeti u obzir životni ciklus drveća, kapacitete prirodne obnove, ekološke ravnoteže i biodiverzitet.

Cilj ovog teksta je da promeni pogled i ponašanje ljudi, da ih upozna sa važnom ulogom drveća u svakodnevnom životu i za budućnost, utirući put za brzu promenu zakona na nacionalnom nivou.

Ceo tekst  Deklaracije na linku: The French Declaration of Tree Rights (ancientandsacredtrees.org)