U HARMONIJI SA PRIRODOM

Život u harmoniji sa Prirodom odnosi se na etiku i princip prijateljskog i holističkog suživota između čovečanstva i svih drugih živih bića – Prirode.

Za život u harmoniji sa Prirodom potrebno je prvo da spoznamo da je Priroda živi entitet sastavljen od miliona raznih živih vrsta, sa istim pravom na život kao sto i ljudi imaju, a ne resurs za eksploataciju ili profit.

Ljudi kao samo jedna od tih nekoliko miliona vrsta sa kojima delimo zajednički dom – Zemlju, za osnove svog življenja mogu da se posluže Prirodnim darovima dokle god to ne ugrožava druga živa bića.


Šta
 više – kao razumna bića sa visoko tehnološki razvijenim društvimanaša moralna dužnost bi trebala da bude da ostavimo svet i planetu boljim mestom nego što je bila kad smo se rodili. 
Naša planeta je mala sa ograničenim potencijalima i neograničen nekontrolisan rast industrija i privreda već sada dovodi do kolapsa čitavih sistema podrške životu na Zemlji – čak ŠEST od devet planetarnih limita su pređeni sa nesagledivim posledicama koje se već izuzetno osećaju u mnogim delovima sveta – i na žalostobično su najneviniji i najnemoćniji ti koji najviše pate i stradaju.
Umesto ekstraktivizma, koji je postao rak na našem živom domu, čovečanstvo mora pod hitno da pređe na regenerativni sistem života i rada – u harmoniji sa Prirodom i svim njenim živim bićima i procesima. 

Primeri takvog suživota mogu se, na primer, naci u Permakulturi i bioregionalnom razvoju