Kako da učinimo da ekocid postane međunarodni zločin?

Trenutno, Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (MKS) navodi četiri zločina:

  • Genocid
  • Zločini protiv čovečnosti
  • Ratni zločini
  • Zločini agresije (nedavno dodato)

Statut se može izmeniti i dodati peti zločin: EKOCID.   

Za razliku od tužbi i kažnjavanja korporacija (koje jednostavno izdvajaju iz budžeta za ove svrhe), uspostavljanjem ekocida kao zločina stvara se krivično delo za koje počinilac može biti uhapšen. Krivično se mogu goniti oni pojedinci koji su odgovorni za radnje ili odluke koje dovode do ozbiljne štete po životnu sredinu

Jednostavan proces u 4 faze (sa SNAGOM i LEPOTOM)

1. Predlog

Svaka država koja je ratifikovala (zvanično pristala) na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (MKS) može predložiti izmenu. Trenutno postoji 123 države potpisnice.   

MOĆ OVOGA: Čim država (ili grupa država) podnese predlog, videćemo promene u ponašanju korporacija. Investitori, banke i osiguravajuće kuće počeće da izbegavaju opasna ulaganja jer će znati da zakon dolazi za nekoliko godina. Vremenski period je od suštinskog značaja kako bi se omogućilo preduzećima da prilagode svoju praksu – delovalo bi kao prelazni period.   

LEPOTA OVOGA: Uspeh preduzeća zavisi od poverenja javnosti i investitora. Nijedan izvršni direktor ili finansijer ne želi da ga vide kao ratnog zločinca. Zakon o EKOCIDU na pomolu će zbog toga nagovestiti kraj korporativnog imuniteta – i započeće preusmeravanje poslovanja i finansija što dalje od ozbiljno štetnih dosadašnjih praksi.

2. Dopuštenost

Zahteva većinu prisutnih i onih koji glasaju na sledećoj godišnjoj skupštini MKS -a kako bi se složili da se amandman može razmotriti.

SNAGA OVOG: Skupština MKS-a radi po principu jedna država, sa jednim glasom. Glas malog pacifičkog ostrva stoga je podjednako snažan kao i glas velike nacije. (A ima ih još mnogo.)

LEPOTA OVOG: Nikada nije bilo pogodnijeg vremena za ovu raspravu. Države će želeti da se vidi da ozbiljno brinu o ovom pitanju – i stoga o ovom amandmanu. 

3. Usvajanje Statuta

Zahteva da najmanje 2/3 država stranke Rimskog Statuta (trenutno 82/123) budu za amandman. To će se verovatno desiti na posebnoj konferenciji za reviziju Statuta Međunarodnog krivičnog suda na kojoj će se o konačnom tekstu amandmana raspravljati i usaglasiti države stranke.   

SNAGA OVOG: Kad se zakon usvoji u Statutu, zločin postoji (čak i ako još nije izvršan). To mu daje neposrednu moralnu moć u umovima ljudi.

4. Ratifikacija

Države stranke tada mogu da ratifikuju (zvanično podnesu svoj sporazum), a godinu dana kasnije moraju primeniti zakon u svojoj zemlji.

MOĆ OVOGA: Ekocid postaje krivično delo u zemljama u kojima je ratifikovan. Osim toga, prema principima univerzalne jurisdikcije, svaka zemlja koja ratifikuje može, na svom tlu, uhapsiti nedržavljana zbog ekocida počinjenog na drugom mestu, sve dok smatra da je zločin dovoljno ozbiljan.   Tako će čak i zemlje koje nisu države potpisnice (na primer SAD i Kina) biti pogođene.

LEPOTA OVOGA: Što više zemalja ratifikuje zločin, to će se velikim zagađivačima sve više smanjivati prostor za rad…a rad u skladu sa prirodom će postati privlačniji.

OVAJ ZAKON STVARA MOST KA NEČEMU

ŠTO ĆE ŽIVOT UČINITI UGODNIJIM